Komenda Powiatowa Policji w kolnie informuje, że parking w rejonie świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle został objęty Planem Priorytetowym przez dzielnicowego st. sierżanta Adama Śniadacha jako miejsce zagrożone. Związane jest to z gromadzeniem się na nim młodzieży zagrożonej demoralizacją, spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecaniem oraz niszczeniem mienia.

Podpisano: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie – kom. Ryszard Duchnowski

Kategorie: Komunikat