Warsztaty Wycinanki Tradycyjnej

Pani Anna Ceberek – prowadząca warszty – urodziła się 13 II 1989 r. w tradycyjnej kurpiowskiej rodzinie we wsi Zalas, gm. Łyse, pow. Ostrołęcki. Z powodzeniem ukończyła studia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. Następnie zdobyła wykształcenie z zakresu rachunkowości oraz kształcenia pedagogicznego. Obecnie pracuje zawodowo w zakładzie JBB Łyse.  Kultura kurpiowska Więcej…

Ministerialna dotacja dla Centrum Kultury Gminy Kolno

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zdobyło pierwszą w tym roku dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  30 tys. zł w ramach Programu Edukacja kulturalna to dofinansowanie na realizację projektu pt. „Aktywnie – kulturalnie – twórczo”. Projekt zakłada organizację międzypokoleniowych warsztatów tradycji kurpiowskich i będzie składać się z kilku Więcej…