Sylwester Nicewicz

jio

Przedsiębiorca, producent stolarki budowlanej w Koźle, pedagog, nauczyciel zawodu, autor wielu tekstów  w magazynach branżowych. Od 38 lat prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „NICEWICZ Producent drzwi”. Tworzy stanowiska pracy, daje zatrudnienie okolicznym mieszkańcom i szkoli młodzież w zawodzie stolarz. Współpracuje z Ochotniczym Hufcem Pracy w Łomży i w Kolnie. Od 44 lat związany z Rzemiosłem, obecnie pełni funkcję Podstarszego Cechu w władzach Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży. Członek komisji egzaminacyjnej w branży stolarskiej. Za wkład w rozwój rzemiosła i przedsiębiorczości oraz osiągnięcia zawodowe wielokrotnie doceniany i nagradzany:

 • 01 października 2001r. odznaczony „ZŁOTĄ ODZNAKĄ MISTRZA” za szkolenie uczniów w Rzemiośle.
 • Uchwałą Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w dniu 21 maja 2003r odznaczony „HONOROWĄ ODZNAKĄ  IZBY RZEMIEŚLNICZEJ I PZEDSIĘBIORCZOŚCI w Białymstoku”.
 • Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 07 sierpnia 2007r, z okazji 60-lecia Cechu w Łomży  odznaczony  „HONOROWĄ ODZNAKĄ RZEMIOSŁA”.
 • 05 sierpnia 2008r wpis do encyklopedii WHO IS WHO w Polsce, która zawiera zbiór biografii osobistości ze wszystkich dziedzin życia publicznego, gospodarki, polityki, nauki, kultury i sztuki.
 • Uchwałą Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 czerwca 2013r wyróżniony SREBRNYM MEDALEM Imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – wraz z odznaką.
 • 28 sierpnia 2015r Dyplom Ministra Gospodarki, z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei ducha przedsiębiorczości oraz za zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.
 • W dniu 22 października 2016r Uchwalą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 25 kwietnia 2016r, wyróżniony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – wraz z odznaką.

Związany z kulturą Gminy i Powiatu Kolno, autor wspomnień sybirackich, archiwista, reporter, kronikarz, fotografik. Laureat w konkursach fotograficznych i filmowym, zaangażowany w pracach jury konkursów fotograficznych. Bierze udział w Europejskim Festiwalu Filmowym i Sztuk Wszelakich – Łomża  „Ja i Ty”. Współorganizator spacerów fotograficznych m.in.: Kolneński Spacer Fotograficzny „Tajemnice ulic”, „Noc Bibliotek 2016″ w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie – uchwycenie najlepszych kadrów nocnego życia miasta pod hasłem „ Noc w obiektywie” i „Spacer fotograficzny po Koźle”.

Autor wielu filmów dokumentalnych, promocyjnych i reportaży m. in.: „Bunkry  w okolicy Kozła”, „Sprzątanie dna rzeki Pisy w Koźle”, „Wieczernica z Janem Pawłem II”, „Raczkowiacy dla Gminy Kolno”, „Czerwieniacy”, „Jedyny na Żmudzi polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej Issa”, „Poetka Irena Duchowska”, „Obchody 77 rocznicy rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów połączone z jubileuszem 600-lecia Janowa”, „Jak to dawniej w Gminie Kolno bywało – Żniwa w Borkowie”, „Kolneńska Biesiada”, „Narodowe Święto Niepodległości – Kolno 11 listopad 2016 r” i wiele innych godnych uwagi.

 • Za wkład i pomoc w organizację wydarzeń kulturalnych w 2012 roku, w dniu 24 stycznia 2013 r. decyzją Kapituły Towarzystwa „Jan z Kolna” otrzymał nagrodę specjalną „OWOC KULTURY”
 • Za wspieranie lokalnej działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i utrwalanie na licznych fotografiach obrazu Gminy Kolno, w dniu 23 czerwca 2013r Wójt Giny Kolno Tadeusz Klama przyznał tytuł „PRZYJACIEL GMINY KOLNO”
 • Podziękowanie za wkład w rozwój kultury w Gminie Kolno w sezonie 2015/2016 złożył Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
 • Podziękowanie od „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, za życzliwość i pomoc okazaną stowarzyszeniu podczas realizacji IV Europejskiego Festiwalu i Sztuk Wszelakich – „Łomża Ja i Ty”, za prezentację wystawy „Pasje” oraz za dokumentację fotograficzną i filmową festiwalu.
 • I wiele innych podziękowań…

Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i zespołami ludowymi działającymi lokalnie i nie tylko. Są to: „JA I TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych w Łomży, Kolno 4×4, Polska Liga Wraków, Galeria Kreatywna Iwo Świątkowski w Łomży, Stowarzyszenie KaFCuki z Czerwonego, Zespół Ludowy „Czerwieniacy” i wiele innych.

Organizator wielu wystaw fotograficznych, spotkań z młodzieżą i prelekcji, m. in.:

 • Wielokrotnie na Nocy Świętojańskiej w Koźle.
 • W Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, Czerwonem, Zabielu i Lachowie.
 • Na Nadnarwiańskich Bulwarach w Łomży pt. „Spotkanie z naturą”.
 • W Szkole Podstawowej w Borkowie.
 • W Szkole Podstawowej w Kuziach i Zbójnej, Gmina Zbójna pt. „Cztery pory roku w lesie”,
 • Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu w Kolnie pt. „PASJE, HISTORIA, NATURA”.
 • W Muzeum Diecezjalnym w Łomży 01 września 2015r. Wydarzenie to zainaugurowało Europejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich „Łomża Ja i Ty”.
 • W Banku Spółdzielczym w Kolnie i placówki terenowe Banku.
 • Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej – „Domek Pastora” w Łomży.
 • W Hotelu w Koźle dla młodzieży ze Skandynawii.
 • Centrum Społeczne Paca w Warszawie – „Polowanie z obiektywem”
 • W Galeria Kreatywna w Łomży Iwo Świątkowski, pt. „Pasje”. Wydarzenie to zainaugurowało Europejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich „Łomża Ja i Ty”.
 • W Centrum Kultury Gminy Kolno w Lachowie pt. „Przyroda z nad Wincenty„

 

Więcej informacji można uzyskać klikając na link:

 

www.foto.nicewicz.pl

www.nicewicz.pl

nicewicz@vp.pl