Konkurs Filmowy

logo konkurs2

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

„Tradycja obok nas”

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs filmowy „Tradycja obok nas” jest realizowany w ramach obchodów Roku Kolberga ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Organizatorami konkursu są Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.

II. Cel konkursu

1. Celem konkursu jest dokumentowanie:

– jeszcze „żywej”, jednak coraz bardziej zanikającej tradycji i obrzędów

– pojawiających się, nowych obyczajów i ceremonii

zarówno tych nawiązujących do świąt religijnych i świeckich, jak również związanych z życiem codziennym.

2. Upowszechnianie kultury filmowej oraz samorealizacji artystycznej

III. Uczestnicy konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy bez względu na wiek.
 2. Przewidujemy udział wykonawców indywidualnych oraz zespoły do 3 osób.

IV. Zasady uczestnictwa

 1. Każdy uczestnik (indywidualny lub zespół) może przysłać do czterech filmów. Przy czym każdy film musi prezentować inne wydarzenie.
 2. Maksymalna długość filmu – 10 min.
 3. Film może być zrealizowany na dowolnym rodzaju sprzętu – kamera tradycyjna, kamera VHS, kamera cyfrowa, telefon z kamerką itp.
 4. Zgłoszenie na konkurs powinno obejmować nagrany i zmontowany materiał z dołączonym i wypełnionym formularzem zgłoszenia.
 5. Film może być dostarczony na dowolnym nośniku – taśma filmowa, kaseta VHS, płyta CD lub DVD, pendrive, karta pamięci SD i inne.
 6. Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs mija 31 października 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego.
 7. Prace prosimy wysyłać lub dostarczyć osobiście na adres Centrum Kultury Gminy, Zabiele 165, 18-500 Kolno, z dopiskiem „konkurs filmowy”.

V. Kategorie

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach.

 1. Kategoria open – mogą brać w niej udział wszyscy bez względu na miejsce zamieszkania i miejsca wykonania filmu.
 2. Kategoria gminna – mogą w niej uczestniczyć projekty które spełnią dwa warunki:

– uczestnik jest mieszkańcem Gminy Kolno

– zgłoszony materiał związany jest z obyczajowością z terenu Gminy Kolno

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 30 listopada 2014 r.

VI. Nagrody i wyróżnienia

Po wstępnej selekcji (polegającej na ocenie wymogów formalnych) specjalnie powołane Jury obejrzy wszystkie nadesłane filmy i wybierze nagrodzone pozycje.

Wszystkie filmy zostaną zaprezentowane podczas uroczystego ogłoszenia wyników oraz na stronie CKGK.

W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody oraz wyróżnienia.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: Centrum Kultury Gminy Kolno, Zabiele 165, 18-500 Kolno, e-mail: kultura@gminakolno.pl, tel. 86 474 40 39.

2. Informacje uzyskane od uczestników konkursu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do celów informacyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach konkursu, jak również ewentualnych wywiadów z nimi w Internecie, w telewizji oraz innych publikacjach.

Regulamin konkursu do ściągnięcia

Microsoft-wordPDF