Zakończenie projektu

PROW_LEADER_logo
Ruch przy muzyce pozytywnie oddziałuje na biologiczną sferę człowieka: układ krążenia, oddechowy, dokrewny, nerwowy, mięśniowy i kostno – stawowy. Wpływa na wiele funkcji fizjologicznych. Tańce i ćwiczenia muzyczno-ruchowe, są atrakcyjną i zazwyczaj lubianą formą aktywności ruchowej wśród wszystkich grup wiekowych. Wszechstronnie i dobroczynnie wpływają na ich rozwój. Z tego też powodu postanowiliśmy, po rozmowach w mieszkańcami naszej gminy, wystąpić do Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” o dofinansowanie zajęć ruchowych w ramach projektu „Ruch i taniec łączą pokolenia”. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w czterech ośrodkach – Czerwone, Zabiele, Borkowo oraz Lachowo – zorganizowane zostały zajęcia taneczne. W każdej miejscowości od marca do czerwca, dwa razy w tygodniu przez godzinę uczestnicy ćwiczyli:, latino dans, Aerobic Dance, Afro brasil i zumbę. Gatunki te umożliwiają uczestnictwo w zajęciach właściwie każdej osoby. W związku z tym iż nie wymagają one partnera stwarzają warunki do współudziału wszystkich chętnych.
zabiele_1
zumba

W ramach wsparcia samych zajęć oraz możliwości kontynuowania ich samoistnie w powstałych grupach po zakończeniu operacji zakupiliśmy 2 szt. Xbox-ów (jeden na dwa ośrodki) wraz z programami do ćwiczeń tanecznych i ruchowych.

Jako dodatkowe zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym przeprowadzony został krótki kursu Nordic Walking. W porównaniu do zwyczajnego marszu, nordic walking angażuje stosowanie siły do kijków z obu stron, dlatego osoby uprawiające tego typu rekreację rozwijają siłę i wytrzymałość ramion. Kurs trwał po trzy godziny w każdym ośrodku i w ramach niego zakupiono również kijki do marszu.
nw_01
NW_02
W ramach zajęć ogólnorozwojowych odbył się też jednodniowy wyjazd do parku wodnego w Mikołajkach. Jak wiadomo pływanie oraz całe środowisko wodne bardzo korzystnie wpływa na organizm ludzki. Jest traktowane jako umiejętność użytkowa, forma rekreacji ruchowej, dyscyplina sportowa oraz jako terapia ruchowa. Pływanie przyczynia się w szczególności do usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa, lepszego wysklepienia klatki piersiowej, zwiększenia jej ruchomości oraz powiększenia pojemności płuc.

Dodatkowo w ramach operacji odbył się wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej na musical Upiór w operze. W wyjeździe wzięli udział zarówno uczestnicy projektu jak i ich rodziny i znajomi. Dla większości osób był to pierwszy kontakt z tego typu sztuką, ale być może dzięki bezpośredniemu uczestnictwu przynajmniej kilka osób „zarazi” się tą dziedziną.

W sumie w projekcie wzięło udział ponad 120 osób.

Projekt realizowany był przez Centrum kultury Gminy Kolno w Koźle i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem dzięki dofinansowaniu z ze środków europejskich – PROW na lata 2007-2013.