Rok 2015 rokiem św. Jana Pawła II

plakat_jp_w
KONKURSY wiedzy, plastyczny i muzyczny „Jan Paweł II- szukałem Was…”
ORGANIZATOR Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem

Czerwone 50
18-500 Kolno
Tel. 86/262 34 56
e-mail:gbpczerwone@gminakolno.pl
PATRONAT Wójt Gminy Kolno
PARTNERZY Centrum Kultury Gminy Kolno, Stowarzyszenie KaFCuki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”
CELE KONKURSU
• popularyzacja wiedzy o Janie Pawle II,
• budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża-Polaka.
ZAKRES WIEDZY
1. Życie przed wyborem na papieża
a) Data, miejsce urodzenia, najbliższa rodzina
b) Lata szkolne, pseudonim szkolny
c) Lata okupacji
d) Kapłaństwo- parafie, miejsca szczególne dla Karola Wojtyły i potem Jana Pawła II, mianowanie na biskupa, kardynała
2. Pontyfikat Jana Pawła II
a) data, miejsce i sposób wyboru na papieża
b) najsłynniejsze słowa Jana Pawła II
c) zamach na Jana Pawła II
d) zamiłowania Jana Pawła II
3. Choroba i śmierć
b) pogrzeb – data śmierci i pogrzebu, miejsce pochówku.

ZASADY KONKURSOWE
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Kolno.
2. Konkurs składa się z trzech oddzielnych części: teoretycznej, plastycznej i muzycznej.
3. W ramach części teoretycznej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kolno zostanie przeprowadzony pisemny test konkursowy.
4. Do testu wiedzy o Janie Pawle II każda szkoła podstawowa i gimnazjum z terenu gminy Kolno może zgłosić po 3 uczestników.
5. Konkursy plastyczne i muzyczne zostaną przeprowadzone w 2 kategoriach wiekowych:
• Kat. I – uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
• Kat. II – młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.
6. Konkurs plastyczny, pt.: „Jan Paweł II – papież, o którym nie zapomnę” – technika dowolna, np. : obraz, rysunek, akwarela, grafika, plakat, rzeźba. Uczestnik może dostarczyć 1 pracę w wybranej technice.
7. Konkurs muzyczny, pt.: Śpiewamy dla Ciebie Ojcze Święty” – prezentacja 1 utworu.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczestnicy konkursu z wiedzy przystępują do pisemnego testu, którego treść jest zgodna z tematyką dotyczącą Jana Pawła II. Na rozwiązanie testu przewiduje się 60 min.
2. Testy konkursowe zostaną ocenione, według przygotowanego klucza, przez powołaną komisję oceniającą.
3. Przewiduje się następujące zasady nagradzania oraz wyróżniania:
• laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy
• pozostałym uczestnikom zostaną wręczone dyplomy podziękowania
• decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.