Warsztaty nad Pisą

„Kulturalna Gmina Kolno” to nazwa projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury. Pierwszym przedsięwzięciem były warsztaty artystyczne dla członków wszystkich grup artystycznych działających w naszej gminie. Wystartowaliśmy w poniedziałek 17 sierpnia przed południem. W sumie ponad osiemdziesiąt osób z zespołów Czerwieniacy, Zabielanki, Magnum Noli, Sibrzanki, Dożynkersi oraz dziecięcych grup teatralnych z Brzozowa i Kozła wyruszyło na trzydniową przygodę ze sztuką do ośrodka Caritasu w Balikach.

Zajęcia rozpoczęły się już pierwszego dnia. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Dwie wokalne i dwie teatralne. W sumie, przez trzy dni każda grupa odbyła 11 godzin zajęć. Instruktorzy: Marzanna Gawrych – aktorka Teatru Lali i Aktora z Łomży, Anna Podeszwik i Paweł Podeszwik – instruktorzy muzyki, śpiewu i tańca oraz Kazimierz Koter  – instruktor teatralny prowadzili zajęcia z ruchu scenicznego, rytmiki, śpiewu i podstawowych zadań aktorskich.

Każda z grup odbyła cykl szkoleniowy dopasowany zarówno do charakteru jak i wieku grupy.

Ale nie tylko praca zajmowała naszych kursantów. W czasie wolnym można było spacerować brzegiem meandrującej Pisy, korzystać z palcu zabaw albo też zanurzyć się w rześkiej wodzie basenu.

Drugiego dnia, wieczorem odbyło się wspólne ognisko ,na którym gościliśmy Wójta Gminy Kolno – Józefa Bogdana Wiśniewskiego oraz państwa Danutę i Sylwestra Nicewiczów a także prezesa BS w Kolnie – Krzysztofa Kajko z małżonką. A jak ognisko to oczywiście pieczenie kiełbasek i wspólne śpiewy przy akompaniamencie akordeonów i gitary.

Dodatkową atrakcją była mini prezentacja efektów pracy grup teatralnych, które pokazały, że pomimo znacznej różnicy wieku wszyscy możemy się bawić tekstami klasyków.

Praca wykonana podczas warsztatów będzie miała swoją kontynuację w poszczególnych grupach a jej efektem będzie program zaprezentowany na podsumowaniu projektu.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015”

logo_kgk