Pierwsza w tym roku dotacja dla CKGK

Centrum Kultury Gminy Kolno znalazło się w gronie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury . W ramach programu złożono 109 wniosków, ale tylko 50 instytucji kultury w kraju otrzyma dofinansowanie. Wniosek złożony przez Centrum Kultury Gminy Kolno nosi tytuł  „Nasz mały świat – zmieniajmy go na lepsze”. – W ramach projektu zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb mieszkańców w obszarze kultury i integracji, co w efekcie spowoduje wyłonienie od 3 do 7 inicjatyw do dofinansowania i zrealizowania w kolejnym etapie projektowym.