Nasze świetlice znowu otwarte!

W związku z odmrażaniem ścisłych zasad obowiązujących w związku z pandemią świetlice CKGK od dnia 9 czerwca zostają z powrotem udostępnione wszystkim chętnym.

Poniżej publikujemy komunikat Dyrektora CKGK dotyczący warunków funkcjonowania placówek.

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OD DNIA 08.06.2020 R.

W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy o stopniowym ograniczonym przywracaniu działalności Placówek Centrum Kultury Gminy Kolno. Decyzja dotycząca funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy instytucji w obecnym reżimie sanitarnym została podjęta zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020r. dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Cel wdrażania procedur:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością Centrum Kultury Gminy Kolno.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników CKGK oraz odbiorców.

Obowiązujące zasady w placówkach Centrum Kultury Gminy Kolno

 1. Zachowanie dystansu społecznego,
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 3. Zakrywanie nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu mających bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują,
 5. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami,
 6. Wietrzenie grawitacyjne sali po każdorazowych zajęciach,
 7. Ograniczona liczba osób:
 • zajęcia indywidualne (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują;
 • zajęcia grupowe – sale widowiskowe (max. 12 osób + 1 osoba prowadząca) zespoły, orkiestry, zajęcia możliwe tylko z podziałem na grupy, sekcje.
 • Zajęcia grupowe z zakresu zajęć ruchowych na otwartych przestrzeniach,   z zachowaniem odległości co najmniej 2m,
 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mają wstępu na salę zajęć.
 2. Rodzice i opiekunowie zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.
 3. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.

W każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.