Festiwal Muzyczne Barwy Podlasia

Kilkuset wykonawców , kilkanaście zespołów z województwa podlaskiego, ale też z Litwy i Białorusi, stosika z rękodziełem twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych na Białorusi – tak statystycznie można podsumować dwa dni Festiwalu Muzyczne Barwy Podlasia, ale emocji, wrażeń i wzruszeń jakich dostarczyły nie da się odtworzyć, to trzeba było przeżyć!

Festiwal zorganizowany przez Centrum Kultury Gminy Kolno był ostatnim elementem projektu „Muzyczne Barwy Podlasia” realizowanego dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2017 – edycja jesienna oraz przy wsparciu sponsorów m.in.: Banku Spółdzielczego w Kol nie, Dwór Rogiński w Zabielu, firmy SonicSystem, którym serdecznie dziękujemy. Dwudniowe koncerty poprzedziły audycje radiowe promujące kulturę naszego regionu.

W ramach pierwszego dnia Festiwalu w sobotę 18 listopada na scenie w hali sportowej w Zabielu zaprezentowali się soliści oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe. Jako pierwszy wystąpił Mateusz Bągart, a po nim Nadia Podeszwik, Adam Podeszwik i Magdalena Targońska. Młodzi soliści zaprezentowali swoje umiejętności gry na instrumentach: paninie, gitarze i wiolonczeli. Po solistach zaśpiewały dwa zespoły z naszej gminy: Il Canto i Me&TBD. Następnie na scenie wystąpiły grupy z Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie prezentując rozmaite tańce regionalne. Każdy z wykonawców otrzymał pamiątkowy grawer ton z rąk wójta Józefa Wiśniewskiego.

Drugi dzień festiwalu to występy:, Zespołu Folklorystycznego Narwianie, Zespołu KLEPACZANKI, Kabaretu „Szpilka”, Zespołu Ludowego Czerwieniacy, Zespołu Zabielanki, Zespołów Kurpiowskich przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli i Zespołu Śpiewaczego z Nowogrodu. Po raz pierwszy w naszym regionie zaprezentowały się Zespół Hanki z Litwy i Zespół wokalny „Kresowiacy” z Lidy na Białorusi, który przed festiwalem zaśpiewał też w Kościele pw. Św. Jana Ewangelisty z Zabiela. Tego dnia również każda z grup otrzymała pamiątkowy grawerton, który w imieniu wójta wręczał pan sekretarz Adam Masłowski. W trakcie niedzielnych koncertów wybrzmiały różnorodne muzyczne style i gatunki, były tańce, kabaret i duża dawka ludowej muzyki. Niektóre z pieśni wraz z zespołami śpiewała cała sala, niektóre porwały pary do tańca.

Dodatkowo Festiwalowi Muzyczne Barwy Podlasia towarzyszyła wystawa fotografii pana Sylwestra Nicewicza z Kozła ukazująca piękno i bogactwo naszej gminy pod względem przyrodniczym i kulturowym. W niedzielę można było zobaczyć, ale też zakupić różnorodne ręcznie wykonane prace członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy Związku Polaków na Białorusi w tym m.in. wyroby ze słomy, ze skóry, z papierowej wikliny, patchwork, ceramikę, czy rękodzieło współczesne.

– Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w Festiwalu Muzyczne Barwy Podlasia, a w sposób szczególny naszym rodakom zza wschodniej granicy – mówi Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno. – Przez te dwa dni udowodniliśmy jak bogate i różnorodne kulturowo jest Podlasie oraz jak interesujący jest dorobek środowisk polonijnych na Litwie i Białorusi. To pierwszy tego typu Festiwal, który zorganizowaliśmy, ale myślę, że nie ostatni.

fot.http://www.foto.nicewicz.pl/index.php/galeria-zdjec#nanogallery/nanoGallery/6490457652685777041