Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura – konkurs fotograficzny dla seniorów

Główna idea Konkursu to prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury związanej nierozerwalnie z przyrodą oraz portretów ludzi zamieszkujących województwo podlaskie. Przewidywane są 3 kategorie konkursowe: a. Człowiek, b. Miejsce, c. Kultura. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie, które mogą być zgłoszone do jednej kategorii lub po jednym zdjęciu do każdej kategorii.

Szczegółowy regulamin można przeczytać po kliknięciu w logo pdf poniżej.