Warsztaty Wycinanki Tradycyjnej

Pani Anna Ceberek – prowadząca warszty – urodziła się 13 II 1989 r. w tradycyjnej kurpiowskiej rodzinie we wsi Zalas, gm. Łyse, pow. Ostrołęcki. Z powodzeniem ukończyła studia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. Następnie zdobyła wykształcenie z zakresu rachunkowości oraz kształcenia pedagogicznego. Obecnie pracuje zawodowo w zakładzie JBB Łyse. 

Kultura kurpiowska towarzyszyła od najmłodszych lat dzieciństwa – już jako czteroletnia dziewczynka brała udział w procesjach kościelnych w stroju kurpiowskim (m.in. podczas niedzieli palmowej). Mama Wiesława Ceberek (z domu Ceberek z Wykrotu) w młodości tkała chodniki, maty oraz robiła palmy kurpiowskie. Babcia Zofia Ceberek (z domu Kaczmarczyk z Zalasa) w młodości wyszywała, tkała chodniki, szyła stroje ludowe, robiła na drutach. Babcia Stanisława Ceberek (z domu Ropiak ze Starego Myszyńca) wyszywała, wycinała firanki z papieru. Spokrewniona z Czesławą Lewandowską, Stanisławem Ceberkiem z Wykrotu oraz rodziną Staśkiewiczów z Kadzidła.

Wycinanką zajmuję się od 12 roku życia. Zainteresowanie kulturą kurpiowską z biegiem czasu przerodziło się w pasję. Sztuki wycinankarstwa nauczyła się sama, podpatrując starsze koleżanki w szkole. Wycina leluje, gwiazdy, kogutki oraz inne zwierzątka. Prace twórczyni zdobiły sale podczas lokalnych imprez ”Ziecor za lasem”, były prezentowane na wystawach (Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce i Przasnyszu, Biblioteka Publiczna w Dywitach), znajdują się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, izbie regionalnej w Zalasiu, Muzeum Częstochowskim oraz Urzędzie Gminy w Łysych. W 2017 roku wycinanka zamówiona jako rekwizyt teatralny, brała udział w widowisku edukacyjnym „Magiczna podróż – Piękna nasza Polska cała”, zagranym przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego. Zdjęcia wycinanek artystki zdobią dwie książki M. U. Laski „Łatwo nie będzie” oraz „Pod kurpiowską strzechą”.

Za pielęgnowanie tradycji kurpiowskiej i bardzo dobre wyniki w nauce w 2002 roku uzyskała III miejsce w konkursie „Super Puszczak” zorganizowanego przez Wojewodę Leszka Mizielińskiego. Wysoki poziom artystyczny wykonywanych prac pozwolił uzyskiwać wysokie miejsca w konkursach rękodzieła, m.in.: ,,Wycinanka Kurpiowska Puszczy Białej i Zielonej” Ostrołęka /2001r wyróżnienie/, „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” w Myszyńcu przy „Miodobraniu Kurpiowskim” /2003r II miejsce, 2005r I miejsce, 2014r wyróżnienie/, bądź z okazji Dnia Kurpiowskiego w Zespole Szkół w Lipnikach /2002r II miejsce, 2003r I miejsce, 2004r III miejsce, 2005r I miejsce/. Jako uczennica szkoły podstawowej i gimnazjum była członkinią zespołu folklorystycznego „Jegodecki”. W 2015 oraz 2018 roku prace Anny brały udział w VI oraz VII Konkursie Sztuki Ludowej zorganizowanym przez Muzeum Częstochowskie. Potrafi także wykonywać kwiaty z bibuły. W jej posiadaniu jest również dyplom za wielokrotne uczestnictwo w konkursach „Palma Kurpiowska” w Łysych.

W 2015 roku ukazał się artykuł o twórczości Anny w Kronice Mazowieckiej (nr3) oraz Kurierze Ostrołęckim (nr13), w 2017 roku w Przeglądzie Dywickim, zaś 21.01.2018 roku na stronie internetowej zatytułowany „Anna Ceberek i jej misterne wycinanki” https://www.moja-ostroleka.pl/art/1516710867/anna-ceberek-i-jej-misterne-wycinanki-zdjecia . Informacje o artystce można odnaleźć w „Katalogu Twórczości i Rzemiosła” (wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji 2013), katalogu „Artyści Ludowi z Kurpiowskiej Gminy Łyse” (2008) oraz Internecie (http://www.kurpiowskipark.pl, https://www.facebook.com/ankaWycinanka). O tradycji kurpiowskiej i pasji tworzenia udzieliła wywiadu w programie radiowym „Gość Radia Oko” /31 III 2015/ oraz wystąpiła w programie TVP „Lider” /18 III 2015/. Na początku kwietnia /04.04.2019/ była gościem programu „Pytanie na śniadanie” TVP. Od 2015 należy do grupy „Radosna Twórczość” działającej w ramach stowarzyszenia „Unikat – Przyjazna Gmina”. W 2017 została przyjęta do Stowarzyszenia Twórców Ludowych (z siedzibą w Lublinie).  25 listopada 2017 roku podczas Gali Marki Lokalnej Gniazda Warmińskiego produkt „ANKI WYCINANKI” uzyskał certyfikat marki lokalnej w kategorii rękodzieło oraz szczególne wyróżnienie przyznane przez VIII Kapitułę Grupy Partnerskiej Gniazdo Warmińskie. W ostatnich dniach września 2018 r. prezentowała swoje umiejętności na Międzynarodowych Targach w Poznaniu.

23 marca 2018 roku otrzymała medal pamiątkowy PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W lutym bieżącego roku zdobyła „Kurpika” – nagrodę prezesa Związku Kurpiów w kategorii talent 2018.

Aby przekazać swoje umiejętności innym uczy dzieci, młodzież oraz dorosłych rękodzieła kurpiowskiego podczas warsztatów i spotkań (m.in. w Krasnosielcu, Rakach, Łysych, Zalasiu, Przytułach, Ostrołęce, Gadach, Tuławkach, Frączkach),http://www.to.com.pl/wiadomosci/a/warsztaty-wycinankarskie-w-zespole-szkol-w-zalasiu-zdjecia,12035958/. Latem 2018 roku pod okiem twórczyni grupa młodzieży z Chin uczyła się tworzyć wycinanki kurpiowskie.

Od 2016 roku nawiązała również współpracę z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu, Kołem Łowieckim „Głuszec”, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Posterunkiem Policji w Łysych, Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”, Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Sądem Okręgowym w Ostrołęce, Miejskim Zakładem Komunikacji w Ostrołęce – tworząc okolicznościowe wycinanki.