Młodzi radiowcy

W ramach projektu „Aktywnie – Kulturalnie – Twórczo” młodzież biorąca w nim udział przeprowadziła wywiady z twórcami z terenu Kurpi. Odwiedziliśmy Turośl gdzie spotkaliśmy się z zespołem śpiewaczym i wysłuchaliśmy opowieści p. Jana Kani nt muzyki, śpiewu i tańców kurpiowskich. Gościliśmy również w Lemanie aby móc porozmawiać z p. Leszkiem Czyżem o historii, tradycji i gwarze kurpiowskiej. Na koniec trafiliśmy do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu i Skansenu w Nowogrodzie. Dzięki tym wyprawom uczestnicy mogli lepiej poznać zarówno kulturę i tradycje jak i wspaniałych pasjonatów zupełnie bezinteresownie poświęcających się kultywowaniu rodzimej kultury.

Poniżej kilka zdjęć z warsztatów w Wachu