Nowe stroje dla Borkowa

W ramach projektu Etnogmina zostały zakupione nowe mundury, oraz zostały poddane renowacji hełmy paradne strażaków z OSP w Borkowie, którzy z corocznie, z wielopokoleniową tradycją pełnia straż przy Grobie Pańskim w okresie Wielkiego Tygodnia.

Uroczyste przekazanie umundurowania odbyło się w drugiej połowie października w remizie OSP w Borkowie.

Dofinansowanie w kwocie 53 tys. zł pochodzi ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019